Willem van Roijen

Auteursrecht

Copyright © 2016 Matnoors

Website: Cornelis van der Hoop

Copyright © 2016 Matnoors


Artikel 1 van de Auteurswet definieert 'auteursrecht' sinds 1912 als volgt:


"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."Opzettelijke inbreuk op een anders auteursrecht geldt in Nederland als een misdrijf .

Op alle werken op deze website rust auteursrecht.


Maar gelukkig, je kunt de werken kopen.